Κυριακή, Ιανουαρίου 22, 2023

 1949 - Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος: Ο Δ.Σ.Ε. καταλαμβάνει προσωρινά το Καρπενήσι, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις αποκρούουν, αντίστοιχες επιθέσεις των ανταρτών στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασία.

 #socialmedia #δημιουργίαπεριεχομένου #video #photo #vlogitall0 comments:

Δημοσίευση σχολίου